Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aalpoel
Apol
< Aalpol

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zie Schönfeld-1980 (p 38) voor het woord pol in toponiemen: pol, in het oosten van het land voor zandheuveltje, kleine hoogte (in lagere delen plekje grond dat iets hoger ligt), eilandje (en dan ook na drooglegging het hele weidegebied, het eilandje incluis). "Men mene dus niet, dat, indien pol moerasgebied, laag waterig land betekent, het een vervorming is van poel, al kan het in bepaalde gevallen wel eens ermee verward zijn." Voor een verklaring van het eerste lid 'aal' en het toponiem in zijn geheel zijn meer gegevens nodig (o.a. oude naamsvermeldingen).
• Aalpol - gem. Holten Ov. [Pott-1913, p 1].
• [GPA Ov].

afkortingen en bibliografische notaties: