Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aalbers
Alberts
< Aalberts < Aalbertsen
Aelberts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wilhem Aelberts, Nijmegen 1588 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 50].
• Jacob Aalberts (Randwijk 1762-1828), bakker ['Betuwse kwartierstaat: Jansje van Heteren', in: Nieuwsbrief Historische Kring Kesteren 29 (2011), nr 2, p 24-25].
• Albrecht(s), -tsz, Albregt(s), Albreghts, Albrech, Alberecht, Albright, Albre(c)k, Albrecq, Aelbrecht(s), -breg(h)ts, -bregt, -brech, Aalbrecht(se), -bregt(se), Adelbrecht, Haelbrecht(s), Holbrecht(s), Olbrecht(s), Olberecht(s), Olbregts, Olbrich(t), Olbracht, Olberek, Albert(s), Albert(s)z, Albers, Albirt, Albo(o)rt, Aalbers(e), -berts, Aelber(t)s, Olbert(z), Alberty, -i, -o, -ini, -ijn, -yn:  Patr. Germ. VN adel-berht "adel-schitterend": Athalbert, A(d)elbertus, Albertus (Fm., MORLET I, GN). Albertyn is een vleivorm. De vormen met h zijn hypercorrect; die met o zijn vaak door de dial. o-klank van de a te verklaren (zie evenwel ook Olbrechts). 1313 Pieter Albracht, Nieuwmunster (RYCKEBOER); 1364 van Zeghere Aelbrechte, Ktr. (RAK).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: