Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Albers
< Aalbers < Aalberts
Aelbers
Aalberse
Aalbersberg
Aulbers

verklaring:
Patroniem uit de voornaam A(a)lbert, met een genitief -s-verbuiging (< Aalbertszoon), waarbij de -t- in uitspraak en schrift wegvalt.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Aalbers', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s