Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zomerplaag < Wans

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De achternaam Wants(z) is een keer gewijzigd in Zomerplaag. Door wie, waar en wanneer? [J. Wans, (Onze vraagbaak), in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 14 (2001), nr 1, p 21].
• "Van de namen die geen joodse tegenhangers hebben is de naam Zomerplaag geen spot- of schertsnaam. Deze naam is door de familie Wans (Wants) geadopteerd omdat Zomerplaag wat minder ordinair klonk dan Wans (wantsen, dat wil zeggen wandluizen zijn vooral tijdens de zomer een plaag)" [Van Straten-2002, p ...; vgl. Joop Wans, 'Een onderzoekje naar de naam Wans', in: Misjpoge 15 (2002), nr 3, p 76-79].
• Eén van de voorouders van de familie Zomerplaag voelde zich kennelijk bezwaard door de naam die hij aanvankelijk had en hij liet hem wijzigen. Niettemin, zo dacht hij, verwijs ik in de nieuwe naam naar de oude. Daaruit blijkt in ieder geval zijn gevoel voor humor.
Zijn familienaam luidde Wans of Wants; wantsen (wandluizen) waren in de zomermaanden een ware plaag.
Maar in feite heeft de naam Wan(t)s daar niets mee te maken en had de familie zich nergens voor hoeven schamen. De naam Wans komt meer in Duitsland voor met varianten als Wantz en Wanz. Ter verklaring van de naam kan aan een patroniem gedacht worden waarbij Wanz een klankvariant is van Wenz, een vleivorm van Werner; vergelijk de Oost-Nederlandse naam Wansink, in 1381-83 vermeld als Wernsing, Werensinc. Maar misschien is Wens wel een verkorte vorm van Wensdorf, een plaatsnaam bij Berlijn. Of zou de naam een variant van (Van der) Want(e) kunnen zijn, waarbij de betekenis want = 'laken' te voorschijn komt? Dan kan men denken aan beroepsnamen als Wanscher/Wandscheer en Wandschneider, een lakenscheerder, respectievelijk een kleermaker die met lakense stof werkt, een dure stof die de familie Zomerplaag echter door de vingers heeft laten glippen [Leendert Brouwer, 'Aan welke plaag herinnert de familienaam Zomerplaag?' in: Onze Taal taalkalender 2007].
• Zomerplaag:  Ndl.-joodse FN (PDB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: