Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wust (ü) < Woest
Wusten (ü)
Swuste (ü)
Wuestman
Wustlich (ü)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [P.C.C. Stants, Leven uit het verleden. Een eenvoudige sortering van gegevens en dokumentatie welke bekend zijn van de familie Wüst en Stoof, Apeldoorn 1981].
• Woeste, Woste, Wuest, Swusten, Weusten, Weuster, Wüst, Wust:  BN voor een woestaard, woesteling. 1392 Willem Woest, Aw. (ANP); 1406 Jan Wuest, Bs. (PEENE); 1444 Machtelt Woesten, Den Bosch (PARM.). Vgl. D. Wüster, waarop Weuster wellicht teruggaat.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: