Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wit, de < Wit
Witte, de
With, de
Blanc, le
Huijssteden de Wit

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Folpertus Albus of Folpert de Witte (ca. 1100) [G.N.M. Vis, 'De Historia en de Miracula Nova Sancti Adalberti', in: Egmond tussen Kerk en wereld, red. G.N.M. Vis m.m.v. J.P. Gumbert, Hilversum 1993, p 97].
• Item haren Gerarde den Witten 14 s. ende 2 d. - uitgaven Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 27].
• Heinriic die Witte ivm. land in het kerspel van Werkonden [Leenmannen Utrecht 1379, p 36].
• Ermgaert Jan die Wittendr, ovl Leiden na 1407/08; dochter van Jan Wit Ver Lizebettenz; zoon van Lizebette N.N.; dochter van Jan die Witte, schepen te Delft 1299 [Iongh de-1992, p 213].
• Johan de Witte; Lambert de Witte, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Egbert Jansz de Wit, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam. Jan Pietersz Wit, aangeslagene 1585 = Jan Pietersz de Witt [Dillen van-1941, p 18, 158; vgl. Elias p 282].
• Geryt de Widt en andere spellingen, ca. 1550 te Lisse [A.M. Hulkenberg, Zandvliet te Lisse, Alphen aan den Rijn 1982, p 4].
• [J. Werner, In de Witte Pascaert. Kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706), Amsterdam-Alphen aan den Rijn 1994].
• Hendrik de Wit = Hendrik Witmakers, Schinnen ca. 1775 [Jos Crott, 'Bokkerijders en hun bijnamen', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 64 (1989), nr p 60].
• Jan Jansz de Wit, huw. Alkmaar 1675 ['Wapenregister', in: Jb. CBG 50 (1996), p 275].
• [A.C.S. van Vuuren, Stamreeks De Wit, 's-Gravenhage 1994].
• [F. de Wit, Van Hadelen naar Mijdrecht. Geschiedenis van een familie De Wit, Mijdrecht 1984].
• [K. Riper-de Wit, Genealogie De Wit, Rotterdam 1992].
• Jan Linzes de Wit, Surhuisterveen (1773-1815), zoon van Linze Jans en Wytske Lourens [Reid van der Ley, 'De neiteam fan ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn fiif generaasjes', in: Genealogysk Jierboek (2000), p 71].
• Arnoldus (of Arend) de Wit (Maasland 1786-Vlaardingen 1863) [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 26].
• Witte, (de); de Wite, (de) Wit(h), (de) Witt, Switten:  BN voor iemand met wit, blond haar of bleke huid. Fr. Leblanc. 1248 Balduini dicti Albi, Oostrozebeke (DEBR. 1980); 1353 Boidin den Witten huus = 1362 Balduini Witte; 1376 Katheline Switten, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Wit, (de); de With, de Widt, (de) Witt, (de) Witte: BN voor iemand met wit, blond haar of bleke huid. Fr. Leblanc. 1284-85 Gerarde den Witten, Dordrecht (DM); 1330 domino Michaele dicto Witte; 1338 meester Ye de Witte; 1353 Clais de Witte, Hulst; 1381 Yde Witten, Hontenisse; 1381 Zalamon de Witte, Ossenisse (DEBR. 1999); 1475 Jan Witte f. Adriaen, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1517 Jacob Witte Jacobsz, Zierikzee (MEERTENS 1947).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: