Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Wingelaar < Wengelaar
Winnik
Wingels

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wingelaar, boerderij met een -laar-naam te Renswoude. Laar wijst op een open plek in het bos, die door de mens vrij intensief werd gebruikt, onder meer voor het weiden van vee. Soms waren hier ook drenkplassen voor het vee. Deze laren werden met name in hellende terreinen aangetroffen, vaak in de buurt van beken [J. Kroes, 'De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 89 (1998), p 34, 42, 47].
• Arnoud Buesekin Arnouds neve van Winninglare, 1311 [(J.C. Klesser), 'Van Winninglare', in: Scarpenzele. Geschiedenis van Scherpenzeel en regio 2 (1994), nr 2, p 31].
• [W.H.M. Nieuwenhuis, 'De families (Van) Wingelaar', in: Scarpenzele. Geschiedenis van Scherpenzeel en regio 2 (1994), nr 2, p 39-45].
• Wingelaar, boerderij te Renswoude, 1321 Winniclaer [J. Daams, 'Vadersnamen en aardrijkskundige namen', in: Historische Kring Loosdrecht 10 (1983), nr 46, p 64].

afkortingen en bibliografische notaties: