Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijk, van < Wijck, van
Wijk, van der
Wijker
Rijswijk, van
Gijsbers van Wijk (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Bening Heyneman Gerdes soens soen van Wiic, ivm. land in het Land van Heusden tot Wijk [Leenmannen Utrecht 1379, p 37].
• Hannart van Wijk, getuige Veen 1419 [G.M. van Aalst & J.C. Kort, 'De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688', in: Met Gansen Trou 40 (1990), p 108].
• Gerrit van Wijck, Rijswijk Gl., riddermatige ca. 1460. Jelis van Wijck, huisman van Kesteren 1574 [Plomp-1993, p 90, 93, 97; p 125: genealogie].
• Johannes van Wijck, Nijmegen 1481 (wijlen) [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 24].
• Arnt van Wijck op ten Bergh, in 1531 wonend te Wijk; familienaam ontleend aan de plaats en heerkijkheid Wijk, land van Heusden, "als een Wijk voor het opwater op eenen bergh gebout was" [J.C. van Wijk, 'Het geslacht Van Wijck', in: GN 21 (1966), p 261].
• Pieter van Wyck, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 82].
• Cornelis Garrits van Wijck, Zutphen 1592; Gerlich van Wijck, Zutphen 1596 [Galema-2000, deel 1, p 147].
• Cornelis Gijsbertsz van Wijck, van Wijk bij Duurstede, hoefsmid, huw. Leiden 1626; vader van Cornelis van Wijck, ged. Leiden 1627, huw. aldaar 1650, schipper; vader van Maria van Wijck [Markus van-1994, p 39, nr 2764].
• Voorouder van een familie Van Wijk: Brandt Janssen, in 1665 wonend te Wijk bij Duurstede [H. van Wijk, Genealogie Van Wijk, 1695-heden, Nieuwerkerk a/d IJssel 1981; vgl. Med. CBG 36 (1982), nr 1, p 6].
• Brand van Wijk (Rhenen 1703-1761); zoon van Jan Brantsen van Wijk, Wijk bij Duurstede 1668, huw. Rhenen 1702; zoon van Brandt Jansen (later van Wijk), won. te Wijk bij Duurstede, viertal kinderen gedoopt te Wijk bij Duurstede 1665-71 [Oskam-1994, p 68, nr 74].
• [H. van Wijk, 'Genealogie Van Wijk', in: VG (1980), p 110].
• [P. Sanders, 'Een geslacht Van Wij(c)k', in: GTMWB 18 (1994), p 161-163].
• [GTMWB (1980), p 237].
• [Rep. Arkel, p 107].
• [A. van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant, 1981, p 301].
• Wijk, van (der); van Wyk, van (der) Wyck, van Wijck, Wijk, Wyk, Vuijk:  PlN Wijk (NB, L, OV), Wijk-bij-Duurstede (U), Wijk-aan-Zee (NH). Of een andere PlN Wijk. 1281 Johanne de Wiich; 1299 Johannis de Wijc, Bg.; 1302 Willems wive van Wijch, Bg. (DF XVIII); ±1300 loet Obrechts van Wic bi Tungren (OGO); 1399 Jan van Wyc, Bg. (SIOEN); 1410 Renerus Wyck = 1414 Reyner van Wyck, Tg. (TYTGAT); 1402 Jan van Wijc, Aw. (ANP).  [WFB2]
• Wijk, van; van der Wijk, van Wijck, van Wiek: PlN Wijk (BL, NB, OV), Wijk-bij- Duurstede (U); Wijk-aan-Zee (NH). 1302 Willems wive van Wijch, Brugge (DF XVIII); 1460 Gerrit van Wijck, Rijswijk; 1626 Cornelis Gijsbertsz van Wijck, Wijk-bij-Duurstede (DM).   [WFZ]
• Zie WIJC in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: