Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Westrik
Broeksma
< Westrik Broeksma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Westrik Broeksma is Broeksma de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 7.1.1931, nr. 36.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: