Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wentzel < Wenzel
Wentzler
Wetzel
Wentel
Wentsel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [H. Etzrodt, Das Geschlecht Wentzel, z.p. 1937].
• Wenzel, Wensel, Wentzel, Wenczel, Vencelj, Winsel(s):  Patr. D. korte vorm van VN Wenceslaus; zie Wenceslaw. Maar Obd. is Wenzel vaak dim. van Wernher (BRECH.). 14e e. Wencelau dit Wensel van Botzelaer, Luik (J.G.); 1518 Wencelijn van Woluwe, Bs. (HB 291).  [WFB2]
• Wentzel: D. Patr. Wenzel, korte vorm van Slav. VN Wenceslaus `groter-roem', Russisch Wjaceslaw, Tsjechisch Václac, Pools Waclaw, D. Wenzeslaus. Maar Obd. is Wenzel vaak dim. van Wernher (BRECH.). 14e e. Wencelau dit Wensel van Botzelaer, Luik (J.G.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: