Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijns
< Weijns (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Augustin Weijns, goudsmid, lidmaat Arnemuiden 1589, afk. uit Middelburg [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 11].

afkortingen en bibliografische notaties: