Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijn
Weijnen (y)
< Weijn (y) < Wein
Weijnman (y)
Weijns (y)
Weyn Banningh

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wein, Weins, Weyne, Weijn(s), Weyn(s), Wens(ch), Wenes, Weens, Wain(e), Wayne, Wains:  Patr. 1. Korte vorm van VN Walewein of Iwein, namen uit ridderromans. Zie ook Weinen, Weinkin. 1340 Ywanus Barbiers = Weyn Barbiers, Tn. (ROEL. 1951); 1352 Heinricus Ywani = 1380 Heinric Weyns, Diest (CLAES 1986). — 2. De naam kon (m.n. in Brabant) worden verward met Wijn. Zie Wijns. 1469 Thuenes Wyns = 1470 Anthoon Weens = 1472 Thonis Weyns = 1474 Anthonis Wens, Tg. (TYTGAT); 1530 Jan Wijns (stamvader van de Kempense familie) Weyns (VS 1990, 282); 1616 Maria Wens = Maria Wyns, Schelle (MAR.). Vgl. ook 1470 Weynken Weeghbecker = Wijnken Vechbecker, Den Bosch (HB 523).  [WFB2]
• Weijn, Weijns, Weijens: Patr. 1. Korte vorm van de VN Walewein of Iwein, namen uit ridderromans. Zie ook Weijnen. 1340 Ywanus Barbiers = Weyn Barbiers, Tienen; 1352 Heinricus Ywani = 1380 Heinric Weyns, Diest (WF); 1475 Jan Weyns, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1488 K atelyne Weyns, Overslag (STEEGERS). ­ 2.Ook wel spelling voor Wijn(s). 1469 Thuenes Wyns = 1472 Thonis Weyns, Tongeren; 1530 Jan Wijns (stamvader van de Kempense familie) Weyns (WF); 1470 Weynken Weeghbecker = Wijnken Vechbecker, Den Bosch (HB 523).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: