Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wee, ter < Terwee
Wee, van der
Terweij (y)
Koldewee

verklaring:
De familienaam Ter Wee is in 1811 door een landbouwer in het buurtschap Streukel (gemeente Zwartewaterland) aangenomen en in deze gemeente is de familienaam nog steeds geconcentreerd. Mogelijk bewoonde de landbouwer een zo geheten boerderij bij een plek die als Wee bekend stond; de Wee is een gebied in Steenwijkerwold. Dit 'wee' zou een variant van 'wei' uit weide(land) kunnen zijn (vergelijk Terweij in West-Nederland, welke naamvorm overigens ook uit de aaneen geschreven naamvorm Terwee zou kunnen komen), maar we kunnen ook rekening houden met wee uit wede = 'bos, kreupelhout'; in de 15e eeuw werd in Zwolle ene Johan ter Weden vermeld. Om het nog ingewikkelder te maken kunnen we ook de mogelijkheid geven dat wee/wede evenals waa/wade duidt op een waai, een benaming voor een 'poel, plas of kolk, mogelijk na een dijkdoorbraak', en derhalve een synoniem van waal, weel en wiel is. Ook zou gedacht kunnen worden aan de betekenis 'doorwaadbaar water'. Vergelijk hierbij de eveneens Overijsselse familienaam Koldewee met de variant Koldeweij. Het is natuurlijk voordehand liggend om te vergelijken met de gelijkluidende en evenzo geschreven namen Van der Wee (met de aaneengeschreven Vlaamse vorm Vanderwee) en Van Wee uit Amersfoort (welke naam zich kennelijk heeft uitgesplitst in Van Kleinwee). Bij Van der Wee/Vanderwee wordt in ieder geval verondersteld dat het een klankvariant van Van der Weij is bij weide = 'uitgestrekt grasland, weiland (ten behoeve van het weiden van vee)'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Ter Wee', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ter