Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Water, van de / der
< Waeter, van de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Water, van de; van den Waetter, van de Wa(e)ter(e), van de Wauter, van der Wa(e)ter(en), Wandewaeter:  Verspreide PlN Water. 1308 Chrestienne dele Watre; 1326 Gherard van den Water, Ip. (BEELE); 1374 Lodewike van den Watre, Bg. (JAM.).  [WFB2]
• Water, van de; (van) de Waeter: Verspreide PlN Water. 1326 Gherard van den Water, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: