Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fleerakkers
< Vladeracken, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ad van den Bosch, 'Kasteel Vladeracken. Een reconstructie', in: Spoorzoeker Nuwelant 8 (1995), nr 4, p 2-8].
• Arnoldus de Vledraken, Helmond 1281; Aert van de Vlederaken, Noord-Brabant 1311; Deenken van Vladeracken, Den Bosch 1330, enz. [F. Debrabandere, 'De familienaam Fleeracker(s)', Vlaamse Stam 35 (1999), nr 11-12, p 523].
• "Uit het huwelijk dat rond 1340 gesloten is tussen Peter Hellinc uit de buurt van Someren en Liesbeth, een dochter van Jan van Vladeracken, zijn aanwijsbaar vijf zonen geboren. Van hen heet er een, mogelijk omdat hij gegoed werd in de buurtschap Vlerken, Gerit van Vladeracken. Vermoed wordt dat hij de stamvader van de adellijke familie van die naam is" [G. Berkelmans, 'Vrouwen van stand', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996), p 59].
• In 1438 heeft Arendt van Vladeracken een stuk land bij de Akense Hoeve bij het Heeseind in Rosmalen (vlakbij Vladeracken in Nuland) [W. Veekens, 'Het Rosmalens toponiem Aken en Jeroen van Aken alias Bosch', in: Rosmalla 9 (1999), nr 3].
• [Paul Huys Janssen, 'Christophorus Vladeracken en echtgenote. Twee portretten terug in de stad', in: Bossche Bladen 8 (2006), nr 2, p 58-62].

afkortingen en bibliografische notaties: