Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verharen
< Verhaaren < Verhaeren

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Verhaar(en), Verharen, Verhaere(n), Verharne:  Van der Haar(en). Vrij verspreide PlN Haar, Hare(n): zandige heuvelrug (TW). Vgl. Van Haeren. 1433 Arnoud vander Hare, filius Diedericx vander prochie vander Hare bi Utrecht (PARM.); 1535 Hans Verhaer, Wijk bij Duurstede-Aw. (AP); 1570 Daniel Verhaer, Lv. (HENNO).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: