Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thuis
Huijs (y)
< Thuijs (y) < Thuijsman (y)
Thuijls (y)
Thuijsbaert (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Theeuwissen, Te(e)uwisse(n), Theewissen, Thewis(sen), Thé-, Tewissen, Thewijs, Thewys, Thé-, Thewes, Theiwis, Thyvis, Thieuwis, Thi(e)wissen, Thywissen, Tivisse, T(h)euwis(sen), The(u)ws, Tews, The(y)us, Tevesz, Theves, Thèves, Thues, Thuwis, T(h)uys, Thuijs, Thevis(sen), Thé-, Teeuw, T(h)eeu(w)s, Thees, Theeuwes, T(h)eeuwen(s), Theewen, T(h)euwen(s), Teven:  Patr. Korte vormen en afl. van de naam van de evangelist Mattheus. 1400 Joh. Teeuwssoen, Ravels (VERB.II); 1542 Jan Theeus, Lier (AP); 1645 Geertruijt Theuen, Bilzen (SCHOE.); 1660 Petrus Thevissen alias Tewis, Dilsen (VS 1980, 458; 1981, 81).  [WFB2]
• Tijs, Tys(t), Tijs(t), Tis(se), This(e), Tize, Thies(s), Thies(s)e, Thisse, Tiest, Theys(e), Theiss(e), Theis, Theijs, Teys, Teise, Teiss, T(h)uys, Thuijs, Tijssen(s), Tyssen(s), Thijs(en)(s), Thys(en(s), Thijssen(s), Thyssen(s), Tysen, Thyshen, Tissen(s), Thissen(s), Thisens, Thies(en), T(h)iessen, Theis(s)en, Thei(s)zen, Theihsen, Teysen, Teyssen(s), Teijs(s)en, Theyssens, Theijssens, Taice, Taisse, Thaise, Thays(e), Tayzen:  Patr. Korte vormen en afl. (Thijssen: Tijs' zoon) van de VN Mathijs, Matthias. 1360 Mathijs van der Beke = 1378 Mathias de Beka, Ktr. (DEBR. 1970); 1386 Tise vanden Borne = 1340 Matys van den Borne, Tn. (C.BAERT); 14e e. Mathieu dit Thies d'Anthine; Mathieu dit This de Brialmont, Luik (BODY); 1446 Thijs Bonarts = 1448 Mathys Bonarts, Tg. (TYTGAT); 1449 Janne Tuys = Jan Thuys, Mb. (A.BAERT); 1463 Thijs van Beemde = 1507 Mathijs van Beemde, Aarts. (MAR.); 1570 Mathieu dit Thies d'Anthine, Luik (J.G.).  [WFB2]
• Toen, Thoen, Thoon, Thoene, Thoëne, Thoun(e), Toune(s), Toint, Ton(g), T(h)onne, Thon(e), Thöne, Thône, Thöni, Thun(g), Tung, Tonn(e)us, T(h)onus, Tho(e)nes, T(h)eunis, Theunisz, Tönnes, Thönnes, Thenis, Thénis, Thun(s), Tuns, Theune, -en(s), T(h)euns, Tuijn(s), Thuijn(s), T(h)uyns, T(h)uyn, T(h)uys, Theus, Thunis, Thunus, Thünüs, Thon(n)issen, T(h)eunisse, T(h)eunissen(s), Teunesen, Theunssens, Thönnessen, -iszen, Thön(n)issen, Tunnesen, Thun(n)issen, Thünissen:  Patr. Korte vormen (Toon/Teun, Teunis) en samenstellingen (Teunissen < Teuniszoon) van HN Antonius, -is. 1268 Hannekinus Tonis, Ip. (BEELE); 1307 Gerard Tons fils Pieron Ton = 1309 domum Gerardi Toens = 1315 Gerard Thoen; 1308 Jehan Toes, Ktr. (DEBR. 1971); 1335 Maes Thonissoens goed, Breda (OAT III); 1356 Rugger Thoen = 1366 Rogeri Toens, Ktr. (DEBR. 1970); 1376 Thuenis van Belle = 1396 Antonis van Belle, Ip. (BEELE); 1398 Anthonis Bette = Thonis Bette = Thuenis Bette, Wg. (DEBR. 1970); 1485 Peeter Tuyns, Mb. (A.BAERT); 1618 Jan Toenis = Jan Tonnyssen = Jan Toens, Grote-Brogel (NOUWEN).  [WFB2]
• Thuijs: Achterhoekse FN uit Te Huis, nl. het kasteel 't Huijs Bergh in 's-Heerenberg (G). 1420 Evert Thuis, 's-Heerenberg (HEKKET).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: