Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Smaal < Smal
Smale
Schmaal
Smaling
Smaal, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannes Smalekin, Harelbeke 1300; Jan Smal, 1326; Clais de Smale, Ieper 1326; Marie Smals, Kortrijk 1378; Gillis de Smale, Hillegem 1396; Jan Smael van Ryemenam, Antwerpen 1413 [WFB].
• Herman Smale, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Vergelijk bijnaam Den Smaalen Peet te Bergharen = Peter Dercksz (ovl. 1733); zijn broer Dirck is Den Dikken [E. Meijnen & S. Daverveld, 'Het ontstaan van het hof van Gelre...', in: Tweestromenland (1990), nr 64, p 29].
• Smaele, de; de Smalen, de Smael(s), Desmaël, de Smals, Smaal, Smal(s), Small(e), Smael(e), Smaelen(s), Smales:  BN voor een klein, onaanzienlijk, tenger mens. E. Small. 1300 Joh. Smalekin, Har. (DEBR. 1971); 1326 Jan Smal; 1326 Clais de Smale, Ip. (BEELE); 1378 Marie Smals, Ktr. (DEBR. 1970); 1413 Jan Smael van Ryemenam, Aw. (ANP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: