Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schuurman
< Schuur < Schuurs
Schuur, van der
Schuurhuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Peter Schuijr, Nijmegen 1553 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 9]
• [G.H. Schuur, De kwartierstaten van Geuko Hendrik Schuur, Delft 1992].
• Schuur, Schuer, Schü(e)r, Schur(en), Schüren, Schueren(s), Schuijren, Schouren:  Mnl. schuur, schuer(e), Mhd. schiure, schür: schuur. PlN. Zie Van der Schure(n).  [WFB2]
• Schuur, (van der); van de Scheur, Schuer, Schuren, Verschueren, Verschure(n), Verschuur, Verschuure(n): PlN Schuur. 1326 Boidin van der Scuere, Ieper (BEELE); 1356 Jhan van der Schure, Kortrijk (DEBR. 1970); 1475 Pieter vander Schuere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1564 Joos vander Schuere = Verschuere, Aardenburg (VAN VOOREN 30).   [WFZ]
• Zie SCURE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: