Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schrauwen
< Schraven < Schreven
Graven
Schrave

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Als Schrauwen: grauw i.v.m. grijs haar [Buiks-1986: 1988, p 94; Buiks-1994].
• Engele Putmans wed. 's Graven, Zutphen 1600 = Engele Schraven, 1607 = wed. Henrick Schraven, 1609 [Galema-2000, deel 1, p 119].
• Alle naamdragers zijn te herleiden tot drie families. De grootste familie is afkomstig uit Reek (gem. Schaijk): Quilielmus/Wilhelmus Schraeven huw. Velp 1688, ovl. Reek 1714 > 1. Henricus Wilhelmi Schraue (Reek 1691-1757); 2. Gerardus Schraeven (Reek 1702-Mill 1727); 3. Nicolaus Schrauen (Reek 1704-1793) [W.A.Th. Wajer-Schraven, Dossier Schraven. Schraven in Nederland, Amsterdam-Driemond 1993; Idem, Dossier Schraven, Deel 1a, Amsterdam-Driemond 1994].
• Adriaen Anthonis Schraeven, in 1625 poorter van Geertruidenberg [Sluijters-1963, p 232].
• Graaf, (de); (de) Graaff, (de) Graef, Graf(f)(e), Grafé, Graeff(e), Gräffe, de Graeve, (de) Grave, Lagra(e)ve, de Greef(f), Greefs, (de) Greeve, Gre(e)ve(n), Grevens, De Greve(s), de Grève, Degre(e)ffe, Degrèves, Degraive, Degraiffe, Legreve, Legrève, Legraive, Greff(e), Gref(en), de Greif(t), Gra(e)ven, Graefen, Schraven:  BerN van de voorzitter van de schepenbank of BN die op een dienstverband met de graaf kan wijzen: 1546 Waelraven Claes dimen heet die Greve...dagelycs versocht werdde van mijnen heere den greve van Bueren...te wezen huere busschieters, Lv. (DE MAN 1959, 710). 1280 Johannes Comes, Ip. (BEELE); 1332 scepenen...Jacop de Grave; 1372 Daneel Sgraven wijf = 1395 Daniel den Grave, Ktr. (DEBR. 1971, 1970); 1298 Mikiel le Grave, Kales (GYSS. 1963). Vgl. Lecomte, ook wel vertaald: 1664 Robertus le Conte (vader van) De Grave, Tielt (VS 1979, 76).  [WFB2]
• Schrave(n): Spelling voor Sgraven = des Graven, zoon van de Grave, de Graaf. BerN van de voorzitter van de schepenbank of BN die op een dienstverband met de graaf kan wijzen. 1372 Daneel Sgraven wijf = 1395 Daniel den Grave, Kortrijk (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: