Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schaik, van (ï) < Schaijk, van (y)
Schaick, van
Schaaik, van
Schadewijk, van
Schaik Martinet, van

verklaring:
De familienaam Van Schaik kan in zoverre van Van Schaijk onderscheiden worden, dat de naam van de Utrechtse Van Schaiks in verband kan worden gebracht met de hofstede Schadewijk in Odijk en de Brabantse Van Schaijks komen uit het dorp Schaijk tussen Oss en Grave, welke plaatsnaam waarschijnlijk ook uit een oorspronkelijke vorm 'Schadewijk' geëvolueerd is. Maar ook elders wordt dit toponiem aangetroffen; zijn hier ook plekken bij waar de familienaam Van Schaik naar verwijst? Te weten (Oud en Nieuw) Schaik bij Leerdam, de boerderijen Groot en Klein Schaik te Scherpenzeel, het gehucht Schadewijk bij Eersel in Noord-Brabant, de boerderijen Schadewijk te Didam en Voorst in Gelderland, en het gehucht Schadijk in Horst Limburg. De familienaam Van Schaik is aantoonbaar ontleend aan de boerderijnaam Schaik in Scherpenzeel (vanaf de 16de eeuw). Mogelijk zijn diverse Schaiks of Schadewijks vernoemd naar de familie Van Schaik die het betreffende land of pand in bezit had. Schadewijk te Odijk zou 'de wijk of nederzetting van de familie Schade' betekenen, die in de Middeleeuwen inderdaad in de omgeving verbleef.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van Schaik', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem
vormverandering

specifieke componenten:

van