Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roon, van < Roon, de
Rhoon, van
Rooden, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De stamboom van de Heren van Rhoon begint vermoedelijk bij Boudijn, overleden vóór 21.01.1199, broeder van Biggo, die 21.01.1199 van de graaf van Holland, ten behoeve van hemzelf en zijn neven, heeft gekocht: het land onder Pendrecht, met de tienden, collatierecht en het ambacht, gelegen tussen kerkhof van Pendrecht en het ambacht Katendrecht, met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te maken; vader van Willem ute Duvelant, geb. ca.1180/90; vader van Boudijn Willems ute Duvelant, alias Boudijn van Roden, geboren ca.1230, verwierf een ambacht in Duiveland groot 80 gemeten (1282), ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311), overleden na 31.07.1311; vader van Pieter van Ernemuiden, geboren ca.1260, ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311); vader van Boudijn van Roden, geb. ca.1290, balling in 1321, ambachtsheer van Rhoon 1321-40, overleden vóór 03.01.1347; vader van Pieter van Roden, geboren ca.1320, ambachtsheer van Rhoon 1360-69, overleden vóór 26.01.1378; vader van Boudijn van Roden, geboren ca.1350, ambachtsheer van Rhoon 1380-99; vader van Pieter van Roden, alias Pieter ute Duvelant, geboren ca.1380, ambachtsheer van Rhoon 1411-37, schepen van Dordrecht 1445, overleden vóór 26.09.1454; vader van Pieter van Roden, geboren ca.1420, ambachtsheer van Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht in1481 en de hoge heerlijkheid in 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en Jan Corneliszoonland, overleden 1509; zoon van Pieter van Roden, geboren ca.1460, ambachtsheer van Rhoon 1502-34 en Pendrecht 1520-34, eigenaar van een huis aan het Westeinde te Den Haag, overleden 1534; vader van Gerrit van Rhoon, geboren ca.1521, schildknaap in 1553, bewoner van een nieuw huis te Rhoon in 1553, baljuw van Rhoon 1557, baljuw van Putten en Geervliet, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal in 1578-82, heemraad van Rhoon 1589, overleden na 03.10.1600 [Kees Sigmond, Kwartierstaat Sigmond, 2000 --- http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html; C. Hoek, 'De oudste heren van Rhoon', in: dNL (1969), p 232 e.v., 261-273; C. Hoek, 'Repertorium op de lenen van de hofstede Arckel', in: OV (1976), p 284; F. Kwekel, 'Kwartierstaat Kwekel', in: Kwartierstatenboek Prometheus, 2, Delft 1992, p.181 e.v.].
• Cornelis Maertensz van Roon, geb. ca. 1540, schepen Bleiswijk 1608 [Slootweg-1997, p 137].
• Betreffende land, genaamd Roon, in Valkenburg bij het huis Torenvliet: Cornelis Dirksz van Roon, 1672 [Rep. Hoogeveen, p 446].
• Roon, (van): PlN Rhoon (Albrandswaard, ZH), Roon bij Valkenburg (ZH) of Roden (DR). 13de e. Boudijn van Roden was ambachtsheer van Rhoon (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/