Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rooij, de (y)
< Rooij, van (y) < Rooijen, van (y)
Raaij, van (y)
Roij, van (y)
Rooij (y)
Wanrooij, van (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnulf/Arnold van Rode (ca. 1060-1106), getuige 1096 [Martien van Asseldonk, 'Licht op Peellands verleden. Het graafschap Rode en de cijnskring Peelland', in: Helmonds Heem (1994), nr 1-2, 129 p].
[Hans Vogels, 'De heren van Mierlo', in: D'n Myerlese Koerier 12 (1998), nr 1, p 15-39; idem, 'Mierlo, zijn oudste heren en hun familie (c. 1100-1335)', in: D'n Myerlese Koerier 13 (1999), nr 2; idem, 'De oudste heren van Heeze, Leende en Zesgehuchten, Sterksel, Mierlo en Geldrop (1100-1300). Een genealogische reconstructie,' in: Heemkronijk De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten 37 (1998), nr 2, p 68].
• [Hans Vogels, 'Het graafschap Rode, de priorij van Hooijdonk en de Van Herlaars', in: De Drijehornickels 11 (2002), nr 3, p 64-76].
• [Hans Vogels, 'Het graafschap Rode, het geslacht en het kapittel van Rode', in: Heemschild 39 (2005), nr 4, p 113-139].
• [J.M. van Winter, 'Middeleeuwse namen van Gelderse schildboortige geslachten', in: BMN (1961), nr 19, p 10].
• Dereck van Roey Garssone, Zutphen 1608; Gerrit van Roy, pender 1599 = Garritt van Roey, 1600; mr. Pieter van Royen, stadssteenmetselaar 1605 = Peter Gisbertsen van Roy, 1611 [Galema-2000, deel 1, p 110].
• Joannes Jansse van Roij (Jan van Rooij), afk. uit Sint-Michielsgestel, huw. aldaar 1714. Na 1810 wordt de naamsvorm bij alle nakomelingen in Sint-Michielsgestel en Gemonde definitief Van Rooij [Informant: B.A.A.J. van Rooij te Arnhem (dd182@wxs.nl), 21-2-2002; zie website onder externe links].
• Jan van Rooij, geb. St. Michielsgestel 1704, huw. Schijndel 1732 met Isabella Fabri [Informant: René van Rooij te Eindhoven (rlhvanrooij@kpnplanet.nl), 28-12-2005; website: http://home.kpn.nl/~rlhvanrooij/].
• Cornelis van Rooij (Nuland 1786-Berlicum 1864) [André Schoones, 'Kwartierblad van Mathijs van der Bruggen', in: Het Griensvenneke 38 (2013), nr 1, p 2-12].
• Ten aanzien van rode-toponiemen:
- [J.H. Gallée, 'Rode, rade', in: NGN 2 (1892), p 32-73; Jos. Habets: 'Eenige Limburgsche plaatsnamen op rode en rade', ibid. p 74-78].
- [E. Schröder, 'Zur Geschichte der Ortsnamen auf -rode', in: Zeitschrift für Ortsnamenforschung 4 (1928), p 17-26].
- [Walter Hoffmann, Von Himmerod und Rottbitze bis Roda Kerkrade. Rodungsnamen im rheinisch-limburgischen Grenzraum, Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 86, Hasselt 1996, 35 p].
- [Frans Theuws & Arnoud-Jan Bijsterveld, 'Der Maas-Demer-Schelde-Raum in ottonischer und salischer Kaiserzeit', in: Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit, I, Sigmaringen 1991, p 113; kaart: Zehn Typen von Siedlungsnamen im Maas-Demer-Schelde-Raum].
- [P.L.M. Tummers, 'De rode-namen in Nederlands Limburg', in: MVN 43 (1967), p 46-66].
- [Martien van Asseldonk, 'Licht op Peellands verleden. Het graafschap Rode en de cijnskring Peelland', in: Helmonds Heem 20 (1994), nr 1-2, 131 p].
- [Martien van Asseldonk: 'Het graafschap Rode. Bouwsteen van het middeleeuwse kwartier Peelland', in: Brabants Heem 48 (1996), nr 2, p 59-66].
- [J.T.J. Jamar & L. Augustus, 'Castrum Rodense in de Annales Rodenses; Kerkrade of 's-Hertogenrade?', in: Het Land van Herle 34 (1984), nr 4, p 81-86].
- [L. Augustus & J.T.J. Jamar, Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling, Maastricht 1995, p 41].
- [H. Hardenberg, 'Naamkundige problemen rond het koningsgoed in de Maasgouw', in: MVN 43 (1967), p 16-26].
- [M.J.H.A. Schrijnemakers, Rode. De oudste nederzettingsgeschiedenis van het Land van Rode, Maastricht 1984, p 11].
- [A. Schrijnemakers, 'Problemen rond de plaatsnaam Venray (Ned. Limburg)', in: Naamkunde 9 (1977), p 105-111].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.vrooij.com