Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijn, van < Rhijn, van
Reijn, van (y)
Rijn
Rijnen, van
Rijn van Alkemade, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Van Janne van den Rine - uitgaven Dordrecht 1285-86, enz. (vele keren) [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 37].
• Vgl. NNN: hofstad Rijnestein te Jutphaas, in de 14e eeuw van Evert van Rijn.
• Daniel Willemsz van Rijn, woont Zoeterwoude, koopt huis in Leiden "op Rapenburg" 1560 [Zijl van-1989, p 501].
• Joost Egbertsz van Rijn, schepen Amsterdam 1603, in 1605 lid van de vroedschap, ovl. Naarden 1619 (in 1590 door Cornelis Ketel geportretteerd, afb. 8). Jacob Egbertsz van Rijn, 'cramer'; zoon van Egbert Willemsz van Rijn [Dillen van-1941, p xxix, 143].
• Mr. Nicolaes van Rijn (Den Haag 1597-1670), schepen 1652, enz. [Regenten Den Haag, p 268].
• Cornelis van Rijn, schepen van Den Haag 1572 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 102].
• Rembrandt van Rijn, geb. Leiden 1606 in het huis naast de molen aan de Weddesteeg op de wal van de Rijn, waar die het Galgenwater heet; zoon van molenaar Harmen Gerritsz van Rijn [Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam 1971].
• [D. Rühl, 'Het wapen van Rembrandt's broeder Willem Harmensz van Rijn', in: GN 11 (1956), p 119].
• Johan then Rijne, Zutphen 1608 [Galema-2000, deel 1, p 108].
• Louris Pieter Huygensz, huw. Voorschoten 1536; nageslacht van zijn zoon Cornelis Lourisz sedert 1620: Van Outshoorn, dat van zijn zoon Willem Lourisz sedert 1638: Van Rijn [Zijl van-1989, p 422, nr 2572].
• Willem Jansz van Rijn, geb. Maassluis ca. 1660 [P. van Rijn, Stamboom Van Rijn met de wortels in Maassluis, Den Helder z.j.; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 4, p 111].
• 1. Maarten Cornelis van Rijn, huw. Alphen a.d. Rijn 1718. 2. Pieter Willemsz van Rijn, pacht van het Kapittel van St. Pancras in Leiden land genaamd Het Poelweer, ambacht Zoeterwoude, banne van Stompwijk 1513-34. 3. Willem Danielsz van Rijn, bouwman in Eikenduinen, Haagambacht, vermeld vanaf 1540; zoon van Daniel Willemsz van Rijn, won. eerst in het Ambacht Zoeterwoude 1543-60, koopt in Leiden huis op het Rapenburg 1560, ovl. Leiden 1573-75 [Slootweg-1997, p 42].
• Arij Pieters van Rijn, huw. ca. 1728 ['Wapenregister', in: GEM 25 (2017), nr 1, p 28].
• Petrus van Rijn (Nederasselt 1850 - Sint-Michielsgestel 1932) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 117].
• Ryn, van (den); van (den) Rijn, van (den) Rhyn/Rhijn, van Ryne, van Rijne, van Reyn, van Reijn, van den Reijen:  1.Herkomstnaam naar de rivier de Rijn. 1412 Rugger vander Cruussen dit vanden Ryne, Ktr. (DEBR. 1958); 1551 Gielis van Rijn, Heist; 1559 Cornelis van den Rijn, Diest-Aw. (AP). — 2. PlN Ten Ryne in Egem en Oostkerke-Koolkerke (WV). 1360 Coppin vanden Ryne, Bg.; 1442 Jan van den Ryne, Egem (DF XIII); 1368 van Casekine vanden Rine, Egem (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: