Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken
< Rijks < Rijksen
Rijcks
Rijkes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem Rijksz, geb. Soest ca. 1485, rentmeester 1527; zoon van Ricout Willemsz Zwagers, Soest 1473. Zoon van Willem Rijksz: Peter Willem Groetveltsz, Soest 1556 [Jos G.M. Hilhorst, 'Willem Rijksz, boerenzoon uit Soest. Rentmeester van het Sint-Pietersgathuis in Amersfoort (1527-1531)', in: Jb. Flehite 19 (2018), p 52-59].
• Toryken Rycx, lidmaat Arnemuiden 1585, afk. uit Antwerpen (wed. van Anthony Oliviers) [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 5].
• Hendrick Cornelissen Rijx, Den Helder 1636 [Schoorl-1998, p 80].
• Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck:  Patr. Eenstammige Germ. rîk-naam: Rico (MORLET I). Ook korte vorm van rîk-naam. 1271 Henricus filius Pauli dicti Rike, Waas (VS 1975, 281); 1300 Gherard Rijx, Varsenare (RYCKEBOER); 1397 Rike van Berst = 1398 Riquewin van der Berst, Ing. (DEBR. 1970); 1419 Rijcke van Lede = 1421 Ryquaert van Lede, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Rijke(n), Reijke, Rieke, Rijk(s), Rix: 1. Patr. Eenstammige Germ. rîk-naam: Rico (MORLET I). Of verkorting van een rîk-naam. 1271 Henricus filius Pauli dicti Rike, Waasland (WF); 1311 Jan Rike Pieters sone, Hulst (DEBR. 1999); 1397 Rike van Berst = 1398 Riquewin van der Berst, Ingelmunster (DEBR. 1970). ­ 2.Zie de Rijk.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: