Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken
< Rijks < Rijksen
Rijcks
Rijkes

verklaring:
De familienaam Rijks is een patroniem ontleend aan de roepnaam Rijk, die ondermeer van de persoonsnaam Ricout (Richold, Rikelt, Rijkhout) kan zijn afgeleid.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Rijks', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s