Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken < Rijk
Rikken
Rijkens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ten aanzien van het bestanddeel -rijk/-rik in voornamen:
- "Een andere typische klank vinden we in Keltische inscripties vaak weergegeven door het letterteken X (in sommige inscripties staat XS). Dat staat dan voor een klank chs zoals in 'lachspier'. Een veel voorkomend woord waarin we deze klank vinden is Gallisch rix 'koning' (met een lange i; vergelijk Latijn rex, regis, 'koning'). In het Gallisch maakt dit woord vaak deel uit van persoonsnamen: Vercingetorix, Biturix, Dumnorix. (...) Het woord rix is als leenwoord in het Germaans terecht gekomen, en wij kennen het in het Nederlands als (konink)rijk. Het lijkt erop dat dit woord niet zonder meer als begrip van de Kelten werd geleend, maar dat de Germanen het in eerste instantie overnamen als een element waarmee persoonsnamen konden worden gemaakt. Net zoals veel namen van Keltische aanvoerders eindigen op -rix, zo vinden we in de late Romeinse tijd en in de middeleeuwen dan ook veel Germaanse namen op -rik: Theoderik (> Diederik, later verkort tot Dirk), Childerik, Ermanarik, en bijvoorbeeld ook de nog steeds gangbare naam Hendrik (verkort tot Henk)" [Toorians-2000, p 59].
• [J.L. Braber, Geschiedenis van een geslacht Reijcken, Rijcken, Rijken, Rijke, Rijkers, Ryken, afkomstig uit het Noord-Brabantse 's Gravenmoer sedert 1525, Dreischor 1979].
• Marinus Rijken (Sint-Michielsgestel 1839-1896); vóór 1700 woonden de voorouders van Stan Rijken al in Sint-Michielsgestel; daar zagen we hoe de voornaam Richardus in enkele tussenstappen veranderde in de naam Rijken [André Schoones, 'Kwartierblad van Stan Rijken, hardloopkampioen', in: Het Griensvenneke 44 (2019), nr 1, p 2-10].
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• D D  [WFZ]
• S S  [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie D in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie S in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: