Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken
Rijke, de
< Rijke < Rijkee (ée)
Reiche
Rijke Willems

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rijk Pietersen, otr. Asd 1695 ['Nieuwe boeken', in: Med. CBG 42 (1988), nr 2, p 14].
• Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck:  Patr. Eenstammige Germ. rîk-naam: Rico (MORLET I). Ook korte vorm van rîk-naam. 1271 Henricus filius Pauli dicti Rike, Waas (VS 1975, 281); 1300 Gherard Rijx, Varsenare (RYCKEBOER); 1397 Rike van Berst = 1398 Riquewin van der Berst, Ing. (DEBR. 1970); 1419 Rijcke van Lede = 1421 Ryquaert van Lede, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Rijk, (de); (de) Rijke, de Rijck(e), de Reijcke: BN voor een rijk, machtig, vermogend, aanzienlijk man. 1268 Willelmus Dives = 1276 Willaumes li Rike, Ieper (BEELE); 1337 Arnoud de Rike, Hulst (DEBR. 1999); 1602 Madalene filia Jan de Rijcke, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: