Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijshouwer
Ristjouw
< Riezouw < Risseeuw
Rijsouw
Riesouw

verklaring:
1. Een adaptatie van de Franstalige namen Richaud, Richoux of Rigout, patroniemen bij de Romaanse vormen van de Germaanse persoonsnamen Richold of Rickolf (vgl. Ristjouw). Of uit Ressauw, Rassouw, Rijsouw e.d., namen die zich vooralsnog moeilijk laten verklaren, die mogelijk aansluiten bij de voorgaande verklaring of vormen zijn van Rousseau (met onvaste voortonige vokaal): bijnaam voor een roodharige, de rossige.
2. Evenals Rijshouwer uit de Duitse naam Reissauer wijzend op herkomst uit Reisau in Silezië.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Riezouw', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem toponiem
adaptatie Franse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix