Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Riemslag
Baas
< Riemslag Baas < Alderse Baas
Jonge Baas, de
Baas Becking
Trouwborst Baas
Cardó Baas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Riemslag Baas is Baas de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1949-1956.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: