Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roon, van
< Rhoon, van < Rhoden, van
Rhoen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Onder invloed van het Latijn is men in de Middeleeuwen waar R- volstaat soms Rh- gaan schrijven (er is geen uitspraakverschil). Zo schreef men in navolging van het Latijnse 'Rhenus', voor de riviernaam Rijn, vaak 'Rhijn'. In het Duits is de schrijfwijze Rhein officieel geworden. In Nederland heeft de spelling Rhijn zich niet doorgezet, zodat de Rhein als de Rijn door Nederland stroomt. Sommige plaatsnamen, zoals Rhenen, vertonen heden ten dage wel Rh-, maar de meest voorkomende familienaamvorm is Van Reenen [Riemer Reinsma, 'Namen op de kaart. R(h)eiderland', in: Onze Taal 87 (2018), nr. 4, p. 33].
• Rode, (van); van Rhode, (van) Roo, van Ro(e), van Rhoon, van Rooy(en), van Rooij(en), van Roij(en), van Roy(e), van Royen, van Roie, van Roei, van Roeij(en), van Roey(en), van de Ro(e)y, van de(r) Roy, van de Roij, van de(n) Roye:  PlN Schelderode (OV), St.-Agatha-Rode (VB), Sint-Brixius-Rode in Meise (VB), St.-Genesius-Rode, St.-Pieters-Rode (VB), Rode in Komen (H), Roden(DR), Roden in St.-Pieters-Aalst (OV). Of een van de overtalrijke rode-namen. Rode: gerooid bos. 1362 jeghen Jhanne van Rode, Emelgem; 1398 Willem van den Rode, Hulste (DEBR. 1970); 1442 te Rode...Thomas van Rode; 1499 opt Roder velt...Claes van Rode; 1379 Goswini vanden Rode...apud Rode; 1420 Goeswini vanden Rode...in loco dicto ten Rode, Diest (CLAES 1983); 1609 Mergriete van Roy = 1610 Machgriet van Roey, Aarts. (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/