Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ristjouw
< Regout < Regouw

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Carolus Regout, Maastricht eind 17e eeuw; voorouder van Petrus Leonardus Regout (1801-1878), stichter van de gelijknamige keramiekindustrie [G.M.H. Regout, Généalogie de la famille Regout, z.p. 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 3, p 81; NP 81 (1998)].
• [Thijs van Vugt, 'Leren, rondlopen of werken? De fabrieken van Regout en het Boschstraatkwartier-Oost in Maastricht tussen 1829 en 1904 en kinderarbeid rond 1880, in: Jb. CBG 63 (2009), p 81-108].
• Reyngou(d)t, Reijngoudt, Ringo(ot), Ringoet, Ringot(te), Raingo, Rigo(t), Rigout, Regou(d)t, -gourd, Rego(s):  Patr. Germ. VN ragin-gud (of gôd of gauta) "raad-god (goed of Goot). Regengot, Reingot (Fm.); Reingaudus (MORLET I; Dip.); R(e)ingodus (GN). 1220 Egidij filij Ringoti, Anderlecht; 1356 Jan Rygouts = Rygods = Reygouts, Merchtem (PEENE); 1281 Walterus Reingoet, Ruiselede (HAES.); 1389 Hellin Reinghot, Ip. (BEELE); 1382 Heine Reyngoot, Emelgem (DEBR. 1970). Zie ook Rigout.  [WFB2]
• Rigout, -outs, Rigault, -aud, -aut(s), -au(x), Regau(s), Rega(t), Regou(d)t, Regourd, Rigo(t), Riga(l), Regal(do), Régal, Rego(s):  1. Patr. Germ. VN rîk-wald "machtig-heerser": Rig(u)aldus, Ricwoldus, Rigoldus (MORLET I). 1274 Giles ses freires, cui on apiele Rigaut, H (CACa); 1282 Rigaldo de Comeffe; 1499 Rigault van Stapel, St.-Tr. (GHYSEN); 1385 Johannis dicti Rigou, Tg. (TYTGAT); 14e e. Rigaut ou Rigat; Rigaut dit Rigald de Fexhe; Riga enfant Lowy de This; 1312 Rigo de Montengnée; 14e e. Gilchon Rigo, Luik (BODY); 1461 Jean Ryga, Luik (VS 1992, 542); 1650 Dierick Riga, Tn. (HEND.). Vgl. ook Reyngoudt, Ricaud. — 2. De naam werd ook verward met of als een afl. opgevat van Ric(h)ard, een andere rîk-naam. 14e e. Richard dit Rigas de Haccourt; Richard dit Rigald ou Rigaul de Hemricourt = Richard dit Rigau de Hemricourt; Richard dit Rigaut de Thys; Rigault dit Richard d'Awans, Luik (BODY).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: