Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Proost
< Proost, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Proost, (de); (de) Prost, Pro(o)sten, (de) Proft, Proos, Proest, Proes(s), Prös(s), Proehs, Probst, Props(t), Provo(o)st, Le Provost, Provo(t), Provou, Provos(te), Prouvo(s)t, Prouvosq, Pruvo(o)st, Pruvot, Pruûost, Pruuost, Pruwast, Prevos(t), -vo(t), -vots, -voo(t), -voz, Pré-, Le Prevost, Preuvot, Prevaes, Pervost, Pervoot, Privot, Privoo, Proust:  Mnl. provest, proo(f)st, Ofr. provost, prevost, D. Probst < Lat. prepositus: proost, hoofd van een kathedraal kapittel, kloostervoogd; (meestal) gerechtelijk ambtenaar, voorzitter van schepenbank, baljuw. 1281 Iohannes dictus Prepositus, Avelgem (HAES.); 1290 Gillot Prevost = Provost, Bergen (PIERARD); 1306 Thieri le Provost; 1326 Lambert de Prost, Ip. (BEELE); 1388 Gillis den Proost ...berijders sbaillius = 1397 ghesend Gillis den Proefst te Parijs; 1367 Henrici Proofs, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: