Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Polen, van
< Polanen, van < Polane
Polanen
Pielanen
Polanen Petel, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Rentenaar-1984].
• Jan van Polanen (ca. 1305-1342), stamvader van de zijlijn Van Polanen van het geslacht Van Wassenaer-Duvenvoorde. Hij dankte de naam aan het riddergoed 'Polaen metter woninghe' dat zijn vader Philips van Duivenvoorde in 1295 van graaf Floris 'ten rechten erfliene' had ontvangen [D.E.H. de Boer, 'Holland in Pruisen, of: het gelijk van Vondel', in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift 31 (1999), nr 4-5, p 226; A.W.E. Dek, 'Het nageslacht van Philips van Duivenvoorde, eerste heer van Polanen', in: OV 38 (1983), p 97-128].
• Landgoed Polanen bij Monster [Cruquius-1712, tweede stuk (kaartblad 's Gravezande)].
• Polanen, van:  Landnaam Polanen: Polen. Ook naar Polen vernoemde plaatsen Polanen in NH, U, ZH. 1259 Ymmesoeta fa de Boidin, de Polaren, Oostburg (DF XII); 1337 heren Jans van Polanen, Castricum (NHC); 1354 Jan van Pollane, Bg. (JAM.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: