Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pol, van de / den / der
< Pol, van < Poll, van
Pul, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Stamboom Van Pol begint bij Theodorus van Pol, vilicus op den Voorhof, ovl. Montfort 1647 [A. van Pol, 'De Voorhof te Montfort', in: Roerstreek. Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 31 (1999), p 47].
• Pierre van Pol, Ohé en Laak 1796, 62 j. [Richter-1998, p 69].
• Pol, van de(n); van (der) Pol, van (de(n)) Poll, Vandrepol, van der Pol, Vanterpool:  1. PlN Pol, Mnl. pol: eilandje, hoge plek (MOERMAN). Pol (NL), De POl (OIJ, DR). 1181 Hermanno de Polle, DR (LNT); 1630 Herman Leendertse van der Pol, Wijk (Gen. Ts. M.- en W.-Brabant 1985, 40-48). — 2. Soms var. van Van den Poele. In het oosten heeft Pol trouwens soms de bet. van Poel: 1450 Rijcmanspol = Ricmerspoele in Dulder (OIJ) (MOERMAN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: