Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters < Peeters
Petersen
Petri
Peter
Peters Rit (-)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henric Peterssoen, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Petrus Cornelisse, ca. 1700 te Beek en Donk; vader van Corstiaan Peeters (1697-1766), enz. [S. van Wetten, De familie Pe(e)ters in Gemert en Beek en Donk, Gemert 1992; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 1, p 9].
• Johannes Peters (Tiel 1754-1795) [Marlies van Oosten, 'Kwartierstaat van Evert van Blijderveen', in: De Baron Kesteren 1 (2018), nr 3, p 22-23].
• Hendrik Peters (Kranenburg Kleefsland 1767-Rotterdam 1843) ['Wapenregister', in: GEM 28 (2020), nr 2, p 25].
• Theodorus Petri Peters (Beek en Donk 1769-Erp 1822) [Henny Bevers-van den Baar, 'Kwartierstaat Gerardus Spierings', in: D'n Effer Liessent 24 (2011), nr 4, p 29-31].
• Jan Peters (Bimmen 1798-Gendt 1881) [Willem Rasing, 'Kwartierstaat van Maria Johanna Theodora Rianne Gelsing, Gendt 19 juli 1962', in: Ganita Mare 24 (2017), nr 3, p 16-17].
• [J.G. Peters, Het begon in Wurdt. Uit het leven van Jan Janssen Swartcruys en zijn afstammelingen (Peters), Nijmegen 1985].
• [G.B. Janssen & J.C.C.M. Peters, Zij leefden van hun land. Een steenbakkend landbouwersgeslacht op het Gelders Eiland in generaties gevolgd, (Zevenaar / Lobith) 1991].
• [A.G. van Dalen, 'Over Berghse familienamen', in: Old Ni-js 2 (1984?), nr 5, p 2].
• [Lengel-2016, bijlage].
• Peters staat anno 1995 op 38 in Emsland, Niedersachsen (40 in Duitsland) [Spiekermann-2005, p 118].
• Peeter(s), -eers, Peter(s), -eers, Peetersen, Petes, Peterse(n), Petersen(s), -sons, Pet(t)ers(s)on, Pettersen, Pieters(e), Pieter(soone), Pietersma, Pietersz, Piter(s), Pitre, Pitters, Piettre:  Patr. HN Petrus. Pieters is Vl., Peters is Br.-Limburgs. 1326 Diederijc Pietersone, Ip. (BEELE); 1347 Symoen dictus Pieters, Ktr. (DEBR. 1971); 1381 Johanne et Mathia fratribus dictis Peters soen, Spouwen (GRAUWELS 1978); 1387 Jan Pieters zone, Ktr. (DEBR. 1970); 1414 Jan Peters, Ht. (A.GHIJSEN). — Lit.: J. GOOSSENS, Petrus in der niederländischen Familiennamengeographie. Festgabe Robert Peters, Bielefeld, 2004, 3-22.  [WFB2]
• Peters, Peterse(n), Peeters, Petersma: Patr. HN Petrus. Pieters is westelijk (o.m. Vlaams), Pe(e)ters is Brabants-Limburgs. 1381 Johanne et Mathia fratribus dictis Peters soen, Spouwen; 1414 Jan Peters, Hasselt (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: