Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters
< Peeters < Pieters
Peeterse
Peet
Peeters Weem
Arenberg Peeters

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [E. v.d. Hoeven, De familie Peeters. Stamboom van een Antwerps-Venrayse familie, Voorhout 1992].
• Deze naam is in 1999 in België nummer 1 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Peeter(s), -eers, Peter(s), -eers, Peetersen, Petes, Peterse(n), Petersen(s), -sons, Pet(t)ers(s)on, Pettersen, Pieters(e), Pieter(soone), Pietersma, Pietersz, Piter(s), Pitre, Pitters, Piettre:  Patr. HN Petrus. Pieters is Vl., Peters is Br.-Limburgs. 1326 Diederijc Pietersone, Ip. (BEELE); 1347 Symoen dictus Pieters, Ktr. (DEBR. 1971); 1381 Johanne et Mathia fratribus dictis Peters soen, Spouwen (GRAUWELS 1978); 1387 Jan Pieters zone, Ktr. (DEBR. 1970); 1414 Jan Peters, Ht. (A.GHIJSEN). — Lit.: J. GOOSSENS, Petrus in der niederländischen Familiennamengeographie. Festgabe Robert Peters, Bielefeld, 2004, 3-22.  [WFB2]
• Peters, Peterse(n), Peeters, Petersma: Patr. HN Petrus. Pieters is westelijk (o.m. Vlaams), Pe(e)ters is Brabants-Limburgs. 1381 Johanne et Mathia fratribus dictis Peters soen, Spouwen; 1414 Jan Peters, Hasselt (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: