Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maatman
< Oude Maatman < Oldemaat

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Oude Maatman is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: