Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Os, van < Osch, van
Oss, van
Os
Os van den Abeelen, van
Os de Man, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Reyner van Oss (Nijmegen ca. 1432-1500), kanunnik van Sint Steven ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 51 (2004), p 96].
• Teunis Gerritse van Os, jm. van Hazerswoude, won. Waddinxveen in de Kerkstraat, huw. Hazerswoude 1649, glazenmaker; zoon van Gerrit van Os, mr. chirurgijn, begr. Hazerswoude 1653 [Slootweg-1997; aanv. 1998, p 236].
• Frans Teunisz van Os, doop kind te Meeuwen 1695 [Dtb Meeuwen, p 117].
• [Kwartierstatenboek Bommelerwaard, p 244].
• Os, (van); van Oss, van Osch:  PlN Oss (NB). 1356 Willems wijf van Os, Tv. (PEENE 1949); 1545 Herman van Os, Den Bosch-Aw. (AP).  [WFB2]
• Os, van; van Osch: PlN Oss (NB). 1398 Dirk van Os (NL 25 (1907), 121); 1545 Herman van Os, Den Bosch-Antwerpen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: