Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Os, van < Osch, van
Oss, van
Os
Os van den Abeelen, van
Os de Man, van

verklaring:
Deze naam duidt op herkomst uit de plaats Oss in Noord-Brabant; de plaatsnaam wordt nu weliswaar met -ss geschreven, maar in historische bronnen veelvuldig met een enkele -s, of ook met -sch. Uit het feit dat de familienaam Van Os veel meer dan Van Osch en Van Oss voorkomt, kan men afleiden dat men omstreeks 1800 met de naamvorm Os het meest vertrouwd was.


kenmerken:
herkomstnaam

specifieke componenten:

van