Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Weverink
Wieferink
< Olde Wieverink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Olde Wieverink is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: