Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nuijten (y)
Nuijs (y)
< Nuijts (y) < Nuijt (y)
Nuts
Nuijtens (y)
Castellanos Nuijts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [C.J.W. Aertssens (bewerking), Beschrijving van de vrij- en heerlijkheid Etten met haar rechts- en grondgebied. Getranscribeerde en vertaalde tekst met toelichtingen uit het oorspronkelijke 17e eeuwse manuscript 'Beschryvinge vande Vrijheyd ende Heerlykheyd Etten met den gevolge ende aankleve van dien. Pieter Nuyts, schout van Etten, Leur en Sprindel van 1673tot 1709, Etten-Leur z.j. (2006)].
• Nouts, Naudts, Nauts, Nuydt, Nuyt(s), Nuijt(s), Nae(d)ts, Neut(s), Neid, Neydt, Neyt(s), Neijt(s), Ney, Neij, Nyd, Nay:  Patr. Korte vormen van VN Arnoud. Vgl. Nouden(s), Nouten(s), Nuytkens. 1218 Arnoldus Noit, Gent (LIND.); 1269 Noids Pleihiers meedekin, Ozemondskerke; 1296 Noit Courtin (DF XI); 1328 Arnout de Beckere die men heet Nout mette Stelt; 1344 Arnoldus dictus Nout van Berlaer, Tnh. (VERB. II); 1358 Nout van Hoghevorst = Arnoud van Hoghevorst, Aw. (CLM); 1370 Jan Nout, Temse (DE MAN); 1400 Jan Noyts, Aw. (ANP); 1422 Pieter Neuyts, Bg.; 1449 Pieter Nueit, Assenede; 1459 Willem Neyt, Aksel; 1468 Marie Neyts, Zandvoorde (PARM.).  [WFB2]
• Nuijts, Nuts: Patr. Uit Noits < Nouts < Arnouds. 1309-10 te Gosin Noids, Aardenburg (HAES. 155); 1381 Andries Noyt; Margarete Noyts, Hontenisse (DEBR. 1999); 1449 Pieter Nueit, Assenede (WF); 1458 Paeschine Nueyts, Biervliet (PARM.). Vgl. Neijdt.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: