Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goor, van
< Noothoven van Goor < Notthoff
Noorthoven

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Noothoven van Goor is Goor de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1815-1915.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: