Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nooijen (y)
< Noijen (y) < Nuijen (y)
Naaijen (y)
Neuijen (y)
Noijens (y)

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en ij-y