Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nieuwenhuis
< Nijenhuis (y) < Nijhuis
Neijenhuis (y)
Nienhuis (ë)
Nijenhuis, te
Klein Nijenhuis

verklaring:
Wat in standaard- of west-Nederlands nieuw is, is in het oosten des lands nij. Hoewel de naamvorm Nieuwenhuis iets meer voorkomt en ook in Overijssel en Gelderland nadrukkelijk aanwezig is, wonen er in deze provincies ook veel mensen met de hybride dialectvorm Nijenhuis. Met de varianten Te Nijenhuis, Klein Nijenhuis, Neijenhuis en Nijhuis erbij opgeteld stellen deze Nij-vormen in deze regio Nieuwenhuis in de schaduw en zelfs in landelijk opzicht concurreren de Nij-vormen sterk met die Nieuw-vormen van Nieuwenhuis, Nieuwenhuijs, Nieuwenhuizen, Van Nieuwenhuizen, Van Nieuwenhuijzen, Nieuwenhuijsen, Van Nieuwenhuijsen, Nieuwenhuijse enzovoort.
Verschillende Nijenhuis genoemde landhuizen, herenhuizen of boerderijen komen in aanmerking als naambasis of denotatum. Zo zijn op te noemen Het Nijenhuis te Wijhe, te Diepenheim, te Lichtenvoorde en te Laren (Gelderland). Een familie Nijenhuis is voortgesproten uit ene Teunis Willems Niejenhus, die in 1787 overleed op De Telgenbosch, ook Niejehus genoemd, nabij het kasteel Het Nijenhuis te Wijhe. Onder de menukop 'documentatie' is er nog een aantal meer van zulke vermeldingen in genealogisch verband vanaf de Middeleeuwen tot in de moderne tijd opgesomd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Nijenhuis', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000-...


kenmerken:
adresnaam
dialect

specifieke componenten:

geen affix ij-y