Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nieuwenhuizen
Huizen, van
< Nieuwenhuizen, van < Nieuwenhuijzen, van (y)
Nieuwenhuize, van
Nieuwenhuizen, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Claes-1983, p 152].
• Nieuwenhuis, -huizen, -huijs, -huys(en), -huyze(n), -huyse, van Nieuwenhuise, -huize, -huyse, -huysse(n), -huijze, -huijse(n), van (N)ieuwenhuyze, van Nieuvenhuyse, van (den) Nieuwenhuizen, -huisen, -huysen, -huijzen, -huyzen, van Niewenhuysen, -huyze, van Nieuwhuysen, van Nuvenhuysen, van Nimenus, Vannineuse, Vannenus:  Erg frequente PlN Nieuwenhuis. 1293 Jhanne van den Nuwen huis, Gb. (CG); 1326 Belye van den Nieuwenhuus, Ip. (BEELE); 1391 Joerdaen vanden Nuwenhuys, Aw. (ANP); 1396 Stevens Nuwenhuus, Waarbeke (DE B.); 1398 Willem van den Nieuwenhuus, Deerlijk (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Nieuwenhuis, Nieuwehuize, Nieuwenhuise(n), Niewenhuyse, (van) Nieuwenhuize(n), (van) Nieuwenhuijse(n), (van) Nieuwenhuijze(n), Nienhuis, Nijhuis, Nijenhuis, van Nouhuijs: Erg frequente PlN Nieuwenhuis. 1293 Jhanne van den Nuwen huis, Geraardsbergen (CG); 1430 Willem Willenssone van den Nuwenhuys, Halder (NB); 1605 Nicolays van Nieuwenhuyze, Aardenburg (VAN VOOREN 1973); 1625 Jan Jansen van Nieuwenhuyse, Goes (HARTHOORN). Omstreeks 1770 vestigde zich ene Jacob Severin Nyegaard in Nederland, maar zijn naam werd vernederlandst tot Nieuwenhuis (DM).  [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: