Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijenhuis (y)
< Nienhuis (ë) < Nienhuijs (y)
Niehuis
Klein Nienhuis
Niejenhuis
Nienhaus (ë)

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix