Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nederveen
< Neerven, van < Neervens
Nerven, van
Ven, van de / der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannes de Loenhout dictus de Nedervenne, 1303; Willem van Nederveen werd in 1325 beleend met het ambacht Nederveen in de Langstraat; Godevaert van Nederven, 1387 = Godevairt van Nerven, schepen van Gilze 1392 [Buiks-1994, p 69, 183].
• Iohannes de Loenhout dictus de Nederuenne, 1303; Laurens van Nedervenne, 1440; Wilhelmus de Nederven, 1469-70; Jan van Nedervenne, 1474. Ivm. Neerven, een afzonderlijke heerlijkheid binnen Loenhout, provincie Antwerpen. Neer- of neder- wijst op een relatief lage ligging; venne betekent in de middeleeuwen in deze streek steeds veen, moer, moeras. Dat veen zal in het dal van de naast gelegen Grote Beek gezocht moeten worden. Nedervenne is dan de nederzetting, de heerlijkheid bij het lager gelegen veen. Vergelijk Nederveen in de Langstraat: dat was een nederzetting die zelf ook in het veen lag. Te Wortel (prov. Antwerpen) ligt een klein gehucht Neerven [Buiks & Leenders-1993, deel 3, p 355].
• Het eerste contact van de magistratenfamilie Van Neerven/Nederven met de Steenbrugstraat in Breda is te traceren in het jaar 1428: zekere Peter en Jan van Nederven verkochten in dat jaar het eiland den Regenbeemdt. Peter van Neerven is volgens het testament van zijn moeder uit 1395 een bastaardzoon van haar en Willem van Neerven, ambachtsheer van Nederveen bij het tegenwoordige Sprang-Capelle. Vrijwel zeker is dat de oudst bekende Willem van Nederveen door de graaf van Holland in 1325 beleend werd met het ambacht van Nederveen. Volgt een rubriek met de notabelen van deze familie met carrière in Breda [Jac.H. van Hooydonk, 'Hofhuizen in de Steenbrugstrate (Nieuwstraat): het huys Nedervenne ook de Gruyters huysinge genoemd', in: Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda 18 (1999), nr 2, p 77].
• Floris van Nederveen Jansz, 1458 te Veen [G.M. van Aalst & J.C. Kort, 'De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688', in: Met Gansen Trou 40 (1990), p 108].
• Na de Sint Elisabethsvloed van 1421, waarbij het ambacht Nederveen verloren ging, vormde jonker Jan van Nederveen de schakel tussen de middeleeuwse ridderlijke familie Van Nederveen en de in de daarop volgende eeuwen in de Langstraat zo bekende familie Van Nederveen, waarvan veel leden belangrijke openbare functies bekleed hebben. Jan van Nederveen was in 1630 schout van 's-Grevelduin-Capelle [J.W. Maris, 'Wetenswaardigheden: Familie Van Nederveen', in: Bruggeske. Contactorgaan van de Vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle en omgeving 5 (1991), nr 2, p 62].

afkortingen en bibliografische notaties: