Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mulder
< Muller < Müller
Mullers
Miller
Muller Kobold
Rozemuller

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Geert Muller, Roden 1546 [Schattingslijst Roden 1546, p 31].
• Hinrich Muller, cijnsplichtige te Neede 1598 [Keunen-2006, bijlage III, p 90].
• Henrick Henrixen Muller, Zutphen 1600, yn 't Pardijss; vader van Everdt Muller [Galema-2000, deel 1, p 95].
• Bernardus Hindriks Muller (ook Mulder), Kloosterburen 1758-1824, koopman, winkelier, gemeente-ontvanger, landbouwer; zoon van Hendrik Berents & Grietje Harms [O.J. Nienhuis, 'Drie generaties Muller gemeente-ontvanger van Kloosterburen', in: Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991), p 109].
• Jan Hendrix Mulder/Muller, ovl. Assen 1676 [A.N. Wind, 'De eerste Asser windmolen en zijn molenaars', in: Asser Historisch Tijdschrift 1 (1991), nr 2, p 2].
• Muller ontstaan uit 'zu Muhlenfelde' (Dld.) [Kits Nieuwenkamp, 'Heraldische sprokkels', in: GN 10 (1955), p 48].
• [Hagens-1979, zie register voor de verschillende vormen].
• Mulder, (de(n)); Mulders, Smulders, (de) Meulder, de Meulre, de M(e)uldre, Meulders, Smeul(d)ers, (de) Molder, Molders, Mölders, Smolders, Smolderen, de Muylder, de Muijlder, Smuylders, Muller(s), Moller(s), Mueller:  BerN van de molenaar. 1390 de Moldere, Lv. (LIND. 1947); 1416 Wouter den Molre, Ht. (A.GHIJSEN). In de 17e e. werd Anton Müller uit Helmstedt (NS) in Maaseik Anthonius Mulders (VS 1980, 263-6, 623-30). — Lit.: J.M. VERHOEFF, Molens en mulders in Nederlandse familienamen. Nk.1991, 80-90.  [WFB2]
• Müller, -ers, Mu(e)ller, Mulher, Miller, Möller(s), Mo(e)ller, Möhler:  D. BerN Müller: mulder.  [WFB2]
• Müller, Müllers, Möller, Muller: D. BerN van de molenaar, mulder.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: