Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Meijer (y)
< Meijer, de (y) < Meijere, de (y)
Demeijer (y)
Maijer, de (y)
August de Meijer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder: Gerardus dictus maior, meier van de gravin van Vlaanderen, in 1262 leenman van de St. Baafsabdij van het leen up sabbins onder Doornzele [Paul H.E.M. de Meijer, Genealogie De Meijer 1262-1509-2017, van het leen up sabbins tot het Eiland van de Meijer, Oegstgeest 2017].
• [Volkstelling Hardenberg 1748, p 32].
• Joannes Bernardus de Meijer, geb. Sas van Gent 1774 [Paul de Meijer, 'Jan de Meijer, ooit de rijkste man in Sas van Gent', in: Jb. De Vier Ambachten (2018-2019), p 223-287].
• Maeyer, de; de Maeijer, de Maaijer, de Ma(a)yer, Majer, Mayer(s), de Meyer, (de) Moyer, de Muyer, Muyere:  1. BerN van de maaier. 1385 Jaqueme le Madere, Ip. (BEELE); 1508 Dierick de Maeyere, Temse (DE MAN); 1706-74 de Ma(e)yer = de Meyer = de Moyer = de Muer, Aw. (Midd. 1975, 107). — 2. Secundair is De Maeyer ook wel eens door reïnterpretatie van De Mare ontstaan: G.J. DE MAEYER, Van De Mare tot De Maeyer. Land van Beveren 1975. — 3. De Maeyer kan ook een Br. var. zijn van De Meyer: 1546 Kath. Smayers = Katlijne Smeyers, Mech. (HB 708).  [WFB2]
• Meyer(e), de; De Meijer(e), de Mijere, de Méyère, de Meiere, de Meyre, (de) Meire, Meier(s), Meyer(s), Meyrs, Meijer(s), Myers, Mijers, Sm(e)yers, Sm(e)ijers, Meher(s), Mai(e)r, Mayr, Majer, Mayer(s), Maijer(s), Mayeru(s), -es, Mayérus, Majerus, Majérus, Majeres, Majores, Majo(o)r, Mayor, Méjor, Mejor, Maieu(r), -eux, Mayeur, Maijeur, Mayeiur, Mahieur, Mahyeu, Mayeu(x), Lemajeur, Le Mayeur, Lemahieu, Lamahieu, de Mahieu, Lamaylleux:  1. Lat. maior > Ofr. maior, -eur, Mnl. meyer: meier, rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter. Uit Maior ook Fr. maire, E. mayor: burgemeester. De vorm Lemahieu vanwege Pic. eu < eur; vgl. Lesieux. 1222 Willelmi Majoris (DEBR. 1980); 1275 Jehan le Maieur, Baffe (VR 182ro); 1299 Marie le Mayheur, Bg. (VERKEST); 1350 Robin des Meyers = Robin Smeyers son, Oudenbiezen (MNT 371). — 2. Soms is De Meyer een dial. var. van De Maeyer: 1392-95 Martin le Mayere = le Meyere, Male (DELHAYE); 1706-74 De Mayer = De Meyer, Aw. (Midd. 1975, 107). Zie ook De Maeyer.  [WFB2]
• Meijer, (de); le Meijer, de Meijere, Meijeren, Meijers: BerN Lat. maior > Ofr. maior, maieur, Mnl. meyer `meier, rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter'. Uit Maior ook Fr. maire, E. mayor `burgemeester'. 1433 Willem Floryszoon geheten Meyer, Wateringen; 1531 Koert Meyer, Leeuwarden (DM); 1475 Jan de Meyere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1490 Jan de Meyere, Axel (STEEGERS).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: